Caravana FEŢELE DISCRIMINĂRII

Prima acţiune publică în cadrul campaniei "Caravana FEŢELE DISCRIMINĂRII"


Site1

Duminica, pe 27 octombrie 2013, CIDO a realizat prima acţiune publică în cadrul campaniei "Caravana FEŢELE DISCRIMINĂRII". Scopul campaniei constă în informarea vizualizată a publicului larg, în special din zonele rurale, despre fenomenul discriminării prin expunerea unei galerii foto a persoanelor, care au devenit victimele discriminării, precum şi prin distribuirea materialelor informative imprimate. 

Prima acţiune publică din cadrul campaniei s-a petrecut în satul Văsieni, raionul Ialoveni, în ziua hramului satului şi a fost posibilă datorită ajutorului acordat de partenerii locali, Parascovia Topadă şi Vadim Vrabii. În cadrul acţiunii la fel a fost prezentat şi resursă nouă în domeniul drepturilor omului - Portalul Drepturilor Omului.

Campania "Caravana FEŢELE DISCRIMINĂRII" este implementată în cadrul proiectului "Diversitatea şi Discriminarea pe înţelesul tuturor", susţinut de Fundaţia Soros - Moldova.

Drepturile omului în Moldova: de doi ani se bate pasul pe loc

Astăzi, 12 octombrie 2013, Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului a dat publicităţii Raportul intermediar privind îndeplinirea de către Republica Moldova a angajamentelor internaţionale în domeniul drepturilor omului. Raportul constată că în majoritatea domeniilor autorităţile Republicii Moldova bat pasul pe loc.

Attachments:
Download UPR Report Oct 2013.pdf UPR Report Oct 2013.pdf

Autoritățile moldovenești eșuează în asigurarea libertății religiei și conștiinței în Republica Moldova

COMUNICAT LUARE DE POZIȚIE

Autoritățile moldovenești eșuează în asigurarea libertății religiei și conștiinței în Republica Moldova, în combaterea și prevenirea discriminării pe motive religioase

În pofida angajamentelor internaționale asumate, autoritățile moldovenești în continuu eșuează în asigurarea pe deplin a libertății religiei și conștiinței în Republica Moldova , în combaterea și prevenirea discriminării pe motive religioase . Pe parcursul anului trecut organizațiile societății civile de drepturile omului și anti-discriminare, au înregistrat un număr de cazuri de discriminare pe motive religioase , care indică persistența problemei sistemice și reticența autorităților publice din Republica Moldova de a o aborda.

În septembrie 2013 ONG-ul Centru de Informare în domeniul Drepturilor Omului ( CIDO ) a primit o plângere din partea unui grup de adepți ai taoismului "Centrul de Informare DAO " . La data de 30 mai 2013 acest grup a depus actele necesare la Ministerul Justiției al Republicii Moldova pentru înregistrarea în calitate de organizație non - guvernamentală . După o întârziere considerabilă în examinarea cererii (2,5 luni în loc de termenul legal stabilit de 1 lună ), Ministerul Justiției a refuzat înregistrarea acestui grup, invocând motive procedurale extrem de îndoielnice ( Decizia în acest caz, în original în limba română este anexat la acest document de pozitie ) .

Cam în același timp , în septembrie 2013, o echipa de documentare video a ONG-ului ”Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului” (CIDO) a înregistrat cazul grupului religios Biserica Ortodoxă Rusă din Afara granitelor ”Invierea Domnului" din satul Sagaidacul Nou, raionul Cimișlia. Liderul acestui grup s-a plâns de obstacolele serioase apărute în calea funcționării grupului ( refuzul înregistrării, refuzul pentru construcția unui lăcaș al cultului, impunerea unor amenzi nejustificate , intimidare ) , create de autoritățile publice locale și centrale la instigațiile Bisericii Ortodoxe din Moldova (Patriarhia Moscovei ) .

La 2 septembrie 2013, Centru de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) a efectuat o monitorizare a primei zi de școală în 5 școli din întreaga țară alese în mod aleator. Concluziile acestui efort de monitorizare arată că, în 3 din 5 școli monitorizate în cadrul programului oficial de începere a noului an academic a luat parte un preot ortodox și a efectuat ritualuri religioase asupra unor grupuri largi de elevi și părinți fără acordul acestora . Suplimentar la aceste trei școli , în una din cele cinci școli, administrația a utilizat retorică religioasă , în timp ce aborda participanții la ceremonia de deschidere a anului școlar . Fiind intervievați în cursul acelorași vizite de monitorizare, un număr bun de părinți au relatat monitorilor că alegerea disciplinei "Bazele Ortodoxiei " care este una "opțională ", în realitate, are loc printr-o majoritate de voturi la adunarea părinților , și nu prin prezentarea de cereri individuale.

Kiril , Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii a vizitat Republica Moldova în perioada 7-9 septembrie 2013. Guvernul Republicii Moldova a pus în aplicare un plan de întâmpinare solemnă a Patriarhului , utilizând pentru această vizită resurse umane și fonduri publice. Din cîte se cunoaşte, nici unul dintre liderii altor grupuri religioase din Republica Moldova nu s-a bucurat vreodată de o atenție similară din partea persoanelor publice din Republica Moldova sau recepții cu angajarea resurselor publice .

Toate aceste lucruri luate împreună au făcut societatea civilă din Republica Moldova să concluzioneze că autoritățile moldovenești nu fac progrese în punerea în aplicare a recomandărilor oferite Republicii Moldova de către Raportorul special al ONU pentru libertatea religiei și conșiinței în septembrie 2011 / februarie 2012, și a recomandărilor oferite Republicii Moldova în cadrul Revizuirii Periodice Universale în octombrie 2011 . De asemenea, ultimile constatări reiterează și consolidează rezultatele studiului efectuat în 2012 asupra dreptului la libertatea de gândire, conștiință și religie, în Republica Moldova.

Astfel CIDO solicită autorităților publice din Republica Moldova să respecte standardele internaționale , și în special cele europene, în domeniul drepturilor omului /anti-discriminare, și să înceteze sprijinirea și promovarea unui grup religios în detrimentul altor grupuri , oprimându-le și discriminându-le pe cele din urmă . Autoritățile moldovenești trebuie să abordeze în mod serios angajamentele sale internaționale , să adopte pe deplin și să înceapă implementarea recomandărilor oferite de Raportorul Special privind libertatea religiei și credință, și cele din cadrul Revizuirii Universale Periodice cu privire la respectarea și realizarea libertăților religioase , fără discriminare .

Attachments:
Download UPR Report Oct 2013.pdf Documentul în rusă

Calendar Drepturile Omului

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriv a femeilor este sărbătorită anual pe data de 25 noiembrie, începînd cu anul 1981. Această zi are drept scop atragerea atenţiei fiecărui om la problema violenţei împotriva femeilor şi la necesitatea eliminării totale a acestui flagel. Conform datelor ONU în întreagă lume mai multe femei decedează din cauza violenţei domestice, decît din cauza cancerului, accidentelor rutiere şi războaielor. Fiecare a treia femeie de pe planetă cel puţin o dată în viaţă se ciocneşte cu violenţa.

În conformitate cu datele existente: 2 din 5 femei din Moldova, cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 35 ani. cel puţin o dată în viaţă au fost supuse violenţei domestice; 1 din 4 femei cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 35 ani în mod regulat este agresată verbal prin cuvinte ofensive, umilitoare şi necenzurate; 1 din 6 femei cel puţin o dată în viaţă a fost supusă bătăilor; 1 din 15 femei cel puţin o dată în viaţă a fost violată .

Aducem sincere mulţumiri următoarelor persoane care au efectuat traducerea Apelului în limbile minorităţilor:
Pavlo Shemchuk,
Cosmina Cahn,
Gullu Karanfil